K příspěvkovým organizacím patří především školy, ústavy sociální péče, nebo kojenecké ústavy. Jsou to organizace, které jen těžko mohou vytvářet hospodářský výsledek. Organizace fungují na základě příspěvků od svých zřizovatelů. Těmi mohou být samozřejmě magistráty měst na úrovni okresů nebo krajů. Ale také přímo ministerstva. Přesto i tyto organizace potřebují náležitou propagaci na veřejnosti. Nejen základní školy, ale zvláště střední školy by měly obeznámit veřejnost o svém zaměření, o obsahu svého vzdělávacího programu, o svých aktivitách, nebo o dosažených výsledcích své vzdělávací politiky.

Nejlepší volbou je leták

Při příležitostech, jako je například představení své školy na veletrhu středního vzdělávání, je určitě dobré mít po ruce brožuru nebo leták na propagaci své školy. Rodič i zájemce o školu si jej mohou odnést domů, kde si v klidu pročtou veškeré nabídky dané školy. Pro školu to sice znamená výdaj, který ukrojí z provozních nákladů školy, ale na druhou stranu kalkulace tisku letáku nebo brožury ve větším množství ukáže, že tento krok není zas tak finančně náročný.

I příspěvkové organizace potřebují propagaci
Ohodnoťte příspěvek
T-shock